người bán than trong Tiếng Anh là gì?

người bán than trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bán than sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bán than

    * dtừ

    coaler