người bán chim trong Tiếng Anh là gì?

người bán chim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bán chim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bán chim

    * dtừ

    bird-fancier