người bào chữa trong Tiếng Anh là gì?

người bào chữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bào chữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bào chữa

    * dtừ

    defender, vindicator, advocate, paraclete