người a phú hãn trong Tiếng Anh là gì?

người a phú hãn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người a phú hãn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người A Phú Hãn

    Afghan (person)