người đoán láo trong Tiếng Anh là gì?

người đoán láo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đoán láo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đoán láo

    * dtừ

    balaam