người điều tiết trong Tiếng Anh là gì?

người điều tiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người điều tiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người điều tiết

    * dtừ

    moderator