người đi đường trong Tiếng Anh là gì?

người đi đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đi đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đi đường

    passer-by; passer