người đan-mạch trong Tiếng Anh là gì?

người đan-mạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đan-mạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đan-mạch

    * dtừ

    dane