người đứng đầu trong Tiếng Anh là gì?

người đứng đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đứng đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • người đứng đầu

  * dtừ

  cock, father-figure, head, chief, master

  * ttừ

  chiefly

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • người đứng đầu

  leader, head, chief