người độc tưởng trong Tiếng Anh là gì?

người độc tưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người độc tưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người độc tưởng

    * dtừ

    monomaniac