người độc bạch trong Tiếng Anh là gì?

người độc bạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người độc bạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người độc bạch

    * dtừ

    monologuist