người độc đoán trong Tiếng Anh là gì?

người độc đoán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người độc đoán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người độc đoán

    * ttừ

    authoritarian