người được nâng niu chăm chút trong Tiếng Anh là gì?

người được nâng niu chăm chút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người được nâng niu chăm chút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người được nâng niu chăm chút

    * dtừ

    nurseling