người đàn bà phóng đãng hư hỏng trong Tiếng Anh là gì?

người đàn bà phóng đãng hư hỏng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đàn bà phóng đãng hư hỏng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đàn bà phóng đãng hư hỏng

    * dtừ

    jezebel