người đàn bà nhếch nhác trong Tiếng Anh là gì?

người đàn bà nhếch nhác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đàn bà nhếch nhác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đàn bà nhếch nhác

    * dtừ

    malkin, trollop, slattern, flea-bag