người đàm thoại trong Tiếng Anh là gì?

người đàm thoại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đàm thoại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đàm thoại

    * dtừ

    interlocutor