lối vẽ trong Tiếng Anh là gì?

lối vẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối vẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối vẽ

    * dtừ

    pencil