lối cầu khẩn trong Tiếng Anh là gì?

lối cầu khẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối cầu khẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối cầu khẩn

    * ttừ

    subjunctive