lối chơi chữ trong Tiếng Anh là gì?

lối chơi chữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối chơi chữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối chơi chữ

    * dtừ

    verbalism, crank, word-play, quibble