lối thoát ra trong Tiếng Anh là gì?

lối thoát ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối thoát ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối thoát ra

    * dtừ

    escapement