lối vô định trong Tiếng Anh là gì?

lối vô định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối vô định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối vô định

    * dtừ

    infinitive