lối chơi xấu trong Tiếng Anh là gì?

lối chơi xấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối chơi xấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối chơi xấu

    * dtừ

    foul play