lối vào hẹp trong Tiếng Anh là gì?

lối vào hẹp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối vào hẹp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối vào hẹp

    * dtừ

    jaw