lối khả năng trong Tiếng Anh là gì?

lối khả năng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối khả năng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối khả năng

    * dtừ

    potential