lối bấm phím trong Tiếng Anh là gì?

lối bấm phím trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối bấm phím sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối bấm phím

    * đtừ

    touch