lối nghĩ trong Tiếng Anh là gì?

lối nghĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối nghĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối nghĩ

    way of thinking