lối văn nhại giễu trong Tiếng Anh là gì?

lối văn nhại giễu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối văn nhại giễu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối văn nhại giễu

    * ttừ

    burlesque