lối in phiên âm trong Tiếng Anh là gì?

lối in phiên âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối in phiên âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối in phiên âm

    * ttừ

    phonotypic