lối chơi bài xôlô trong Tiếng Anh là gì?

lối chơi bài xôlô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối chơi bài xôlô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối chơi bài xôlô

    * dtừ

    solo