lối chơi bài pikê trong Tiếng Anh là gì?

lối chơi bài pikê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối chơi bài pikê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối chơi bài pikê

    * dtừ

    piquet