window trimmer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window trimmer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window trimmer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window trimmer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • window trimmer

    Similar:

    window dresser: someone who decorates shop windows

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).