wild hydrangea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild hydrangea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild hydrangea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild hydrangea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild hydrangea

    deciduous shrub with creamy white flower clusters; eastern United States

    Synonyms: Hydrangea arborescens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).