wild hollyhock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild hollyhock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild hollyhock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild hollyhock.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wild hollyhock

  a rare mallow found only in Illinois resembling the common hollyhock and having pale rose-mauve flowers; sometimes placed in genus Sphaeralcea

  Synonyms: Iliamna remota, Sphaeralcea remota

  Similar:

  checkerbloom: perennial purple-flowered wild mallow of western North America that is also cultivated

  Synonyms: Sidalcea malviflora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).