water tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water tap

    * kỹ thuật

    vòi nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet