water-pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-pot.

Từ điển Anh Việt

  • water-pot

    * danh từ

    bình đựng nước (bằng gốm)

    bình tưới