waterboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterboy.

Từ điển Anh Việt

  • waterboy

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đứa (bé) chở nước

    (tiếng lóng) đứa xu nịnh; kẻ bợ đỡ