water-ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-ice.

Từ điển Anh Việt

  • water-ice

    /'wɔ:tə'ais/

    * danh từ

    kem nước đá, xê cô