water-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-dog.

Từ điển Anh Việt

  • water-dog

    /'wɔ:tədɔg/

    * danh từ

    (động vật học) chó bơi giỏi

    (đùa cợt) thuỷ thủ lão luyện; người bơi giỏi