water gum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water gum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water gum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water gum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water gum

    columnar swamp tree of southeastern to midwestern North America yielding pale soft easily worked wood

    Synonyms: Nyssa aquatica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).