waterage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterage.

Từ điển Anh Việt

 • waterage

  /'wɔ:təridʤ/

  * danh từ

  sự vận tải đường thuỷ

  cước phí vận tải đường thuỷ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waterage

  * kinh tế

  chuyên chở đường thủy

  phí chở đường thủy

  phí chuyên chở đường thủy

  sự chuyên chở đường thủy

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  vận tải đường thủy (buôn bán trên biển)