water-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-bag.

Từ điển Anh Việt

  • water-bag

    * danh từ

    bao da (đựng rượu; nước)