waterer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterer.

Từ điển Anh Việt

 • waterer

  /'wɔ:tərə/

  * danh từ

  người tưới nước

  người dẫn súc vật đi uống nước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waterer

  * kỹ thuật

  người tưới nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waterer

  someone who waters plants or crops

  Similar:

  water boy: an assistant who supplies drinking water