water-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-bed.

Từ điển Anh Việt

  • water-bed

    /'wɔ:təbed/

    * danh từ

    (y học) nệm nước (bằng cao su, trong có nước, cho bệnh nhân nằm)