water gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water gas

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hơi đốt lỏng

  khí nước

  hóa học & vật liệu:

  khí than ướt

  điện:

  thủy khí (khí điều chế từ nước, gồm có H2 và CO2)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • water gas

  a mixture of hydrogen and carbon monoxide with small amounts of other gases; made by blowing steam over hot coke or coal