water-gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-gas.

Từ điển Anh Việt

  • water-gas

    * danh từ

    hơi nước; hơi