water-bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-bus.

Từ điển Anh Việt

  • water-bus

    * danh từ

    tàu chở khách