water bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water bus.

Từ điển Anh Việt

  • water bus

    /'wɔ:tə'bʌs/

    * danh từ

    ca nô (chở khách)