water-can nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-can nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-can giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-can.

Từ điển Anh Việt

  • water-can

    * danh từ

    bi đông; bình toong

    (thực vật học) tiếng lóng cây hoa súng, cây bông súng