waterloo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterloo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterloo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterloo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waterloo

  a town in central Belgium where in 1815 Napoleon met his final defeat

  a final crushing defeat

  he met his waterloo

  the battle on 18 June 1815 in which Prussian and British forces under Blucher and the Duke of Wellington routed the French forces under Napoleon

  Synonyms: Battle of Waterloo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).