water-hen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-hen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-hen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-hen.

Từ điển Anh Việt

  • water-hen

    /'wɔ:təhen/

    * danh từ

    (động vật học) gà nước

    chim sâm cầm